TEPLOMĚRY a MĚŘENÍ TEPLOTY ...

  DiGITÁLNÍ Teploměry I analogové:

bimetalový chladničkový teploměr

Měření teploty lze provádět různými způsoby, různými teploměry. Záleží vždy na tom jakou teplotu a kde potřebujete změřit.
Jednou využijete vpichovací teploměry jindy například zase teploměry bezdotykové (infračervené teploměry) nebo třeba jen teploměry kapalinové, které stačí postavit nebo pověsit.

Zemědělci určitě využijí dlouhé tyčové teploměry pro měření teploty sena, slámy, obilí aby předešli možnému samovznícení.

Dataloggery a kontrolní teploměry jsou nezbytnou součástí pro firmy se zavedeným systémem řízení jakosti pro dokladovací, kontrolní a namátková měření teploty.

Možné příklady použití teploměrů jsou: sklady, chladírny, mrazírny, výroba a zpracování masa a mražených výrobků, topenářství, vzduchotechnika, energetika, zemědělství, stavebnictví a mnoho dalších odvětví.

K teploměrům nabízíme provedení prvotní (a následné) kalibrace vč. dodání kalibračního listu pro vaši další evidenci a začlenění do metrologického systému.
Základní cena tří-bodové kalibrace jednoho teploměru je 590,- Kč.
Při větším odběru kalibrací je možnost slev.


    MALÁ ENCYKLOPEDIE: TEPLOMĚRY A JEJICH DRUHY

symbol teploměru

Teploměr je zařízení k zjišťování a měření teploty.

Teploměry lze jednoduše rozdělit na analogové teploměry (bez potřeby napájení) a elektronické (digitální) teploměry, které se zpravidla skládají z teplotně citlivého senzoru a vyhodnocovací elektronické jednotky.

Jaké máme druhy teploměrů

  • objemové teploměry, založené na roztaživosti různých látek: kapalin, plynů, pevných těles (obvykle kovových pásků nestejné roztaživosti spolu pevně spojených - bimetalové), jejichž deformace se přenáší na ukazovatel
  • odporové teploměry, využívající změny elektrické vodivosti kovů v závislosti na teplotě
  • termoelektrické teploměry, měřící elektromotorickou sílu vznikající působením tepla na svaru dvou různých kovů
  • termistorové teploměry, základem těchto teploměrů je vodič, jehož odpor s teplotou klesá
  • radiační teploměry (pyrometry), měřící teplotu tělesa množstvím vyzařované tepelné energie
  • teploměry akustické využívají závislost rychlosti zvuku na teplotě
  • teploměry krystalové, využívající tepelnou závislost kmitočtové rezonance speciálně vybroušeného krystalu křemene, jedná se o zvláště citlivé teploměry pro rozsahy cca -80..+200°C
  • ke zvláštním způsobům měření teplot slouží žároměrky a termometrické barvy

Pozn.: informace jsou čerpány zpravidla z www encyklopedií "Vševěd, Wikipedie, Cojeco" nebo z publikací Diderot a hlavně z vlastních zkušenností.

I & CS spol. s r.o., Markvartice 55, 675 22, okr. Třebíč, Tel.: 568 838 999, Email:  info@e-pristroje.cz

optimalizace PageRank.cz